Suy Luận

CÁC CHIỀU KÍCH CHÍNH YẾU TRONG TÁC VỤ & ĐỜI SỐNG LINH MỤC

Dựa trên tài liệu của Giáo Hội, đặc biệt của Công đồng Vaticanô II và các giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng gần đây, chúng ta thử phác hoạ hình ảnh người linh mục trong các khía cạnh hay chiều kích chính yếu. Qua tính đa dạng của các khía cạnh này trong chức linh mục, hơn kém được trình bày, sẽ nổi bật lên căn tính và sứ vụ linh mục [1].

Read more...