Lịch Phụng Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật XXVI Quanh Năm ngày 25-09-2011

Chúa Nhật XXVI Quanh Năm ngày 25-09-2011: (Ed 18: 25-28; Pl 2:1-11; Mt 21: 28-32)

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

+ Lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Tầm, nhạc mẫu anh chị Trần Văn Tuân mới qua đời bên ViệtNam, như ý gia đình.

+ Lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Thương như ý ÔB. Nguyễn Khánh ở Illinois.

+ Lễ cầu cho linh hồn Simon và linh hồn Catherina, thân phụ mẫu của ÔB. Nguyễn Hy, như ý gia đình.

Thứ Hai ngày 26-09-2011: Không Có Lễ.

Thứ Ba ngày 27-09-2011: (Dcr 8:20-23; Lc 9:51-56) Thánh Vinh Sơn Phaolô. Lễ Nhớ.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Phan Tấn Măng như ý anh chị Ngô Hồng Sơn.

Thứ Tư ngày 28-09-2011: (Nkm 2:1-8;Lc 9:57-62)

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Vincent như ý anh chị Cương.

Thứ Năm ngày 29-09-2011: (Đn 7:9-10,13-14; Ga 1:47-51) Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen. Lễ Kính.

Không có lễ tại Nhà Thờ St. Andrew Dũng-Lạc. Lễ tại Lansing Center.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Antôn Vũ Văn Mùi như ý Bà cụ Phượng.

Thứ Sáu ngày 30-09-2011: (Br 1:15-22; Lc 10: 13-16) Thánh Giêrômiô. Lễ Nhớ.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Thành như ý ÔB. Trần Văn Học.

Thứ Bảy ngày 01-10-2011: Không Có Lễ.

Chúa Nhật Thứ XXVII ngày 02-10-2011: (Is 5:1-7; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43)

11:00 AM:

+ Lễ cầu cho linh hồn Phêrô, Anna và Mathiêu, cha mẹ bên ngoại và chú ÔB. Phan Văn Hưởng, như ý gia đình.

+ Lễ cầu cho linh hồn Tôma Bùi Chí Lộc, thân phụ ÔB. Bùi Trọng Cường và ÔB. Phạm Quang Chiến, như ý gia đình.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật V Mùa Chay ngày 10-04-2011

Chúa Nhật V Mùa Chay ngày 10-04-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ giỗ cầu cho cụ Simion và Catharina là thân phụ của ÔB. Phan Văn Hưởng.

Read more...

Lịch phụng vụ Chúa Nhật VI Quanh Năm ngày 13-02-2011

Chúa Nhật VI Quanh Năm ngày 13-02-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ như ý ÔB. Trần Trọng Nghĩa.

 

Thứ Bảy, ngày 19-02-2011:

10:20 AM: * Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

11:00 AM: * Lễ giỗ một năm cầu cho ông Phêrô Trần Văn Ban.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật V Quanh Năm ngày 06-02-2011

Chúa Nhật V Quanh Năm ngày 06-02-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Maria như ý gia đình ÔB. Chánh Đạt và Bà Ban.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật IV Quanh Năm ngày 30-01-2011

Chúa Nhật IV Quanh Năm ngày 30-01-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Đức Giám Mục Carl Mengeling dâng lễ cầu bình an năm mới cho Giáo Xứ.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật III Quanh Năm ngày 23-01-2011

Chúa Nhật III Quanh Năm ngày 23-01-2011:
10:15 AM:  * Giải tội.
10:40 AM:  * Nguyện kinh.
11:00 AM:  * Thánh lễ.
* Lễ tạ ơn và cầu bình an năm mới cho gia đình như ý ÔB. Nguyễn Hy.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật II Quanh Năm ngày 16-01-2011

Chúa Nhật II Quanh Năm ngày 16-01-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ giỗ cầu cho Phêrô Nguyễn Văn Toàn như ý gia đình ÔB. Chánh Nghĩa.

* Lễ cầu cho linh hồn Phêrô như ý anh David Tran.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa ngày 09-01-2011

Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa ngày 09-01-2011:

   10:15 AM: * Giải tội.

   10:40 AM: * Nguyện kinh.

   11:00 AM: * Thánh lễ.

      * Giáo Xứ xin lễ cầu cho thân mẫu ÔB. Bùi Châu Hùng là linh hồn Maria, mới qua đời tại Việtnam.

      * Lễ cầu cho Antôn Phạm Ngọc Đông như ý chị Bích Huyền.

      * Lễ cầu cho bà cố Maria Lan như ý Cha Tuyến, A/C Lý & Jennifer, A/C Hải & Thanh, gia đình thày Chương, ÔB. Tuệ và các con, ÔB. Hoàng Cao Hưởng, Ông Tĩnh, A/C Kiệt, A/C Lành, ÔB. Phan Văn Hưởng, Hội Cầu Nguyện, Bà Phạm Sửu và các con, gia đình ÔB. cố Trọng, quí vị thừa tác viên Thánh Thể, và một số vị ẩn danh xin lễ cầu cho bà cố Maria và ông cố Antôn Long.

 

XIN LƯU Ý: Không có lễ ngày thường từ ngày 10-01-2011 tới ngày 18-02-2011.

Lịch phụng vụ Chúa Nhật Hiển Linh ngày 02-01-2011

Chúa Nhật Hiển Linh ngày 02-01-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ cầu cho linh hồn Giuse Khang như ý gia đình bà Trần Thị Mầu và gia đình thầy Chương.

* Lễ cầu cho cụ trương Phanxicô Xaviê Đinh Văn Nhượng là thân phụ ÔB. Chính và ÔB. Bình.

Read more...

Lịch phụng vụ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria, và Thánh Giuse ngày 26-12-2010

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria, và Thánh Giuse ngày 26-12-2010:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ cầu cho ông Phêrô Ban và bà cố Lan như ý gia đình bà Ban và bác Khang.

* Lễ cầu cho cụ Maria Lê Thị Hứa, thân mẫu ÔB. Trung như ý gia đình La Vang.

* Lễ cầu cho Maria Hội là thân nhạc mẫu ÔB. Tuệ và ÔB. Hưởng.

Read more...