Lịch Phụng Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật XXVI Quanh Năm ngày 25-09-2011

Chúa Nhật XXVI Quanh Năm ngày 25-09-2011: (Ed 18: 25-28; Pl 2:1-11; Mt 21: 28-32)

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

+ Lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Tầm, nhạc mẫu anh chị Trần Văn Tuân mới qua đời bên ViệtNam, như ý gia đình.

+ Lễ cầu cho linh hồn Anna Nguyễn Thị Thương như ý ÔB. Nguyễn Khánh ở Illinois.

+ Lễ cầu cho linh hồn Simon và linh hồn Catherina, thân phụ mẫu của ÔB. Nguyễn Hy, như ý gia đình.

Thứ Hai ngày 26-09-2011: Không Có Lễ.

Thứ Ba ngày 27-09-2011: (Dcr 8:20-23; Lc 9:51-56) Thánh Vinh Sơn Phaolô. Lễ Nhớ.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Phan Tấn Măng như ý anh chị Ngô Hồng Sơn.

Thứ Tư ngày 28-09-2011: (Nkm 2:1-8;Lc 9:57-62)

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Vincent như ý anh chị Cương.

Thứ Năm ngày 29-09-2011: (Đn 7:9-10,13-14; Ga 1:47-51) Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien và Raphaen. Lễ Kính.

Không có lễ tại Nhà Thờ St. Andrew Dũng-Lạc. Lễ tại Lansing Center.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Antôn Vũ Văn Mùi như ý Bà cụ Phượng.

Thứ Sáu ngày 30-09-2011: (Br 1:15-22; Lc 10: 13-16) Thánh Giêrômiô. Lễ Nhớ.

6:00 PM:  Lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Thành như ý ÔB. Trần Văn Học.

Thứ Bảy ngày 01-10-2011: Không Có Lễ.

Chúa Nhật Thứ XXVII ngày 02-10-2011: (Is 5:1-7; Pl 4:6-9; Mt 21:33-43)

11:00 AM:

+ Lễ cầu cho linh hồn Phêrô, Anna và Mathiêu, cha mẹ bên ngoại và chú ÔB. Phan Văn Hưởng, như ý gia đình.

+ Lễ cầu cho linh hồn Tôma Bùi Chí Lộc, thân phụ ÔB. Bùi Trọng Cường và ÔB. Phạm Quang Chiến, như ý gia đình.