Lịch Phụng Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật V Mùa Chay ngày 10-04-2011

Chúa Nhật V Mùa Chay ngày 10-04-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ giỗ cầu cho cụ Simion và Catharina là thân phụ của ÔB. Phan Văn Hưởng.

Thứ Ba ngày 12-04-2011:

6:00 PM: * Lễ cầu bình an trong gia đình như ý AC. Lê Minh Hoàng.

Thứ Tư ngày 13-04-2011:

6:00 PM: * Lễ cầu cho linh hồn Phêrô Trần Văn Ban như ý ÔB. chánh Trần Văn Đạt.

Thứ Năm ngày 14-04-2011:

6:00 PM: * Lễ cầu cho linh hồn Maria Trần Thị Nhàn như ý ÔB. Trần Quang Khải và các con.

Thứ Sáu ngày 15-04-2011:

6:00 PM: * Lễ tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse như ý ÔB. Thân Trọng Địa.

Chúa Nhật ngày 17-04-2011:

11:00 AM: * Lễ giỗ 17 năm cầu cho ông Giuse Phạm Văn Sửu như ý bà Sửu và các con.