Lịch Phụng Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật VI Quanh Năm ngày 13-02-2011

Chúa Nhật VI Quanh Năm ngày 13-02-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ như ý ÔB. Trần Trọng Nghĩa.

 

Thứ Bảy, ngày 19-02-2011:

10:20 AM: * Đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

11:00 AM: * Lễ giỗ một năm cầu cho ông Phêrô Trần Văn Ban.