Lịch Phụng Vụ

Lịch phụng vụ Chúa Nhật V Quanh Năm ngày 06-02-2011

Chúa Nhật V Quanh Năm ngày 06-02-2011:

10:15 AM: * Giải tội.

10:40 AM: * Nguyện kinh.

11:00 AM: * Thánh lễ.

* Lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Maria như ý gia đình ÔB. Chánh Đạt và Bà Ban.